DESPRE PSIHANALIZĂ


1. Ce este psihanaliza?
2. Căror aspecte li se adresează tratamentul psihanalitic?
3. Inovaţiile şi descoperirile majore ale lui Freud

 

 • Inconştientul
 • Experienţele din copilăria mică
 • Dezvoltarea psihosexuală
 • Complexul Oedip
 • Refularea
 • Visele reprezintă forme de împlinire a dorinţelor
 • Transferul
 • Asociaţia liberă
 • Eul, Se-ul şi Supraeul

4. Importante descoperiri şi adăugiri la teoria psihanalitică după Freud: diferitele curente şi şcoli din cadrul psihanalizei contemporane

 • Freudienii clasici şi contemporani
 • Sándor Ferenczi
 • Psihologia Eului
 • Kleinienii clasici şi contemporani
 • Ramura bioniană a şcolii kleiniene
 • Ramura winnicottiană a teoriei relaţiei de obiect
 • Psihanaliza franceză
 • Psihologia Sinelui
 • Psihanaliza relaţională

5. Nucleul cadrului şi metodei psihanalitice

 • Metoda
 • Cadrul

6. Diverse metode de tratament psihanalitic (psihanaliza adultului, psihanaliza copilului, psihanaliza de grup etc.)

 • Psihanaliza
 • Psihoterapia psihanalitică sau psihodinamică
 • Copiii şi adolescenţii
 • Psihodrama psihanalitică
 • Psihoterapia psihanalitică de cuplu şi familie
 • Grupurile de psihanaliză

7. Formarea în psihanaliză
8. Psihanaliza aplicată
9. AIP (Asociaţia Internaţională de Psihanaliză), modul său de organizare şi regulamentul etic
10. Unde ne putem întâlni cu psihanaliza?

Ce este psihanaliza?


Psihanaliza este atât o teorie asupra minţii umane, cât şi o metodă de terapie. Ea a fost fondată de către Sigmund Freud între anii 1885 şi 1939 şi continuă să fie dezvoltată de către psihanalişti din întreaga lume. Psihanaliza are patru arii majore de aplicabilitate:
în calitate de teorie privind felul în care funcţionează mintea
ca metodă de tratament pentru probleme psihice
ca metodă de cercetare şi
ca modalitate de înţelegere a fenomenelor culturale şi sociale precum literatura, arta, cinematografia, reprezentaţiile în general, politica şi dinamica grupurilor.

 

Căror aspecte li se adresează tratamentul psihanalitic?


Psihanaliza şi psihoterapia psihanalitică se adresează celor care se simt prinşi în probleme psihice recurente ce le blochează, pe de o parte, potenţialul de a trăi experienţa fericirii alături de partenerii, familiile şi prietenii lor, şi pe de altă parte le împiedică succesul şi împlinirea în cadrul activităţii lor profesionale şi al sarcinilor normale ale vieţii de zi cu zi. Stările de anxietate, de inhibiţie şi depresia sunt adesea semne ale unor conflicte interne. Acestea au ca rezultat dificultăţi relaţionale şi, dacă rămân netratate, pot avea un impact considerabil asupra alegerilor personale şi profesionale. Rădăcinile acestor probleme coboară adesea în adâncimi mai mari decât capacitatea de conştientizare a persoanei, acesta fiind motivul pentru care ele se dovedesc a fi nerezolvabile în absenţa unei psihoterapii.
Ajutorul unui analist specializat este cel care îl ajută pe pacient să dobândească noi feluri de înţelegere a părţilor inconştiente ale acestor tulburări. Comunicarea cu un psihanalist într-o atmosferă sigură îl va determina pe pacient să devină din ce în ce mai conştient de părţi ale lumii sale interne pe care anterior nu le cunoştea (gânduri şi sentimente, amintiri şi vise); acest proces alină durerea psihică, susţine dezvoltarea personalităţii şi oferă posibilitatea unei auto-cunoaşteri care îi va întări pacientului încrederea de a-şi urma scopurile în viaţă. Aceste efecte pozitive ale psihanalizei vor fi de durată şi vor susţine dezvoltarea chiar şi la un timp îndelungat după ce analiza s-a încheiat.

Inovaţiile şi descoperirile majore ale lui Freud
Freud, care a lucrat cu pacienţi suferind de isterie, a ajuns să înţeleagă faptul că simptomele de care aceştia sufereau conţineau o semnificaţie care era simultan ascunsă şi vizibilă. De-a lungul timpului, el a descoperit că toate simptomele nevrotice erau mesageri care purtau un conţinut psihic refulat – de aici şi natura lui inconştientă. Aceasta l-a determinat să dezvolte metoda "terapiei prin vorbire", care a revoluţionat interacţiunea dintre pacient şi terapeut. Freud îşi vedea pacienţii de şase ori pe săptămână, ascultând şi răspunzând la ceea ce ei îi spuneau în timp ce stăteau întinşi pe canapea. Invitaţi să spună orice lucru care le venea în minte, pacienţii i-au prezentat lui Freud asociaţii care conduceau către experienţe, dorinţe şi fantasme refulate din copilărie, ce se transformaseră în conflicte inconştiente; odată aduse în plan conştient, aceste conflicte puteau fi analizate, iar simptomele puteau fi ulterior dizolvate. Această procedură a devenit nu doar o metodă puternică de tratament, ci şi un instrument util de studiere a psihicului uman; acest aspect a condus către dezvoltarea unei teorii psihanalitice şi mai complexă a felului în care funcţionează mintea şi, în ultimii ani, a condus şi către studii comune şi comparate în noul domeniu al neuropsihanalizei.


Descoperirile timpurii ale lui Freud l-au condus către stabilirea unor noi concepte revoluţionare:


Inconştientul: viaţa psihică merge dincolo de lucrurile de care suntem conştienţi, şi de asemenea ea merge dincolo şi de ceea ce este preconştient (adică lucrurile de care am putea deveni conştienţi în momentul în care încercăm să ne gândim la ele). O parte considerabilă din mintea noastră este inconştientă, iar această parte este accesibilă doar prin psihanaliză.

Experienţele din copilăria mică reprezintă un amestec de fantasmă şi realitate; aceste experienţe sunt caracterizate de dorinţe pasionale, impulsuri neîmblânzite şi angoase infantile. De exemplu, foamea stârneşte dorinţa de a înghiţi totul, dar şi teama de a fi înghiţit de o altă persoană; dorinţa de a fi stăpân pe situaţie şi independent este corelată cu fricile de a fi manipulat sau abandonat; separarea de o persoană care oferă îngrijire poate conduce către sentimente de fi rămas singur, expus şi neajutorat; iubirea pentru un părinte poate impune riscul pierderii iubirii celuilalt părinte. Astfel, dorinţele şi fricile timpurii au ca rezultat conflicte care, atunci când nu pot fi rezolvate, sunt refulate şi devin inconştiente.

Dezvoltarea psihosexuală: Freud a observat că maturizarea progresivă a funcţiilor corpului, concentrate asupra zonelor erogene (gură, anus, organe genitale), este însoţită de plăceri şi temeri, care sunt trăite în relaţia cu obiectele care oferă îngrijire, şi că aceste trăiri structurează dezvoltarea minţii copilului.

Complexul Oedip reprezintă complexul central al tuturor nevrozelor. La vârsta de 4-6 ani, copilul devine conştient de natura sexuală a relaţiei părinţilor lui, din care el este exclus. Se nasc sentimente de gelozie şi de rivalitate, care trebuie organizate, dar şi întrebări precum "cine este bărbat şi cine este femeie", "cine poate să iubească pe cine şi cine se poate căsători cu cine", "cum se fac copiii şi cum se nasc ei" şi "ce anume poate face copilul, comparativ cu adultul, şi ce anume nu poate face". Rezolvarea acestor întrebări provocatoare va modela caracterul minţii adulte şi Supraeul (a se vedea mai jos detalii privind Eul, Se-ul şi Supraeul).

Refularea este forţa care păstrează la un nivel inconştient fantasmele periculoase asociate cu porţiunile nerezolvate ale conflictelor copilăriei.

Visele reprezintă forme de împlinire a dorinţelor. Cel mai adesea, ele exprimă împlinirea dorinţelor sau fantasmelor sexuale infantile. Din moment ce apar într-o formă deghizată (scene absurde, bizare sau incoerente), ele au nevoie să fie analizate pentru a li se putea dezvălui semnificaţia inconştientă. Freud spunea că interpretarea viselor este calea regală către inconştient.

Transferul este tendinţa ubicuitară a minţii umane de a privi şi de a regăsi situaţiile noi în tiparele experienţelor anterioare. În psihanaliză, transferul apare atunci când un pacient îşi vede analistul asemenea unei figuri parentale, împreună cu care să poată retrăi traumele sau conflictele infantile majore ca şi cum s-ar petrece în relaţia iniţială părinte-copil.

Asociaţia liberă se referă la ieşirea la suprafaţă a gândurilor, sentimentelor şi fantasmelor atunci când ele nu sunt inhibate de restricţionări precum frica, sentimentele de vinovăţie sau ruşinea (a se vedea mai jos secţiunea Nucleul cadrului şi metodei psihanalitice)

Eul, Se-ul şi Supraeul:
Eul reprezintă sediul principal al conştientului, fiind instanţa minţii care operează procesele de refulare; de asemenea, integrează şi consolidează diversele impulsuri şi tendinţe înainte ca acestea să fie traduse în act.
Se-ul este partea inconştientă a minţii; reprezintă locul în care se află refulatul şi urmele mnezice incognoscibile ale vieţii timpurii.
Supraeul reprezintă ghidul şi conştiinţa minţii; el este un conţinător al interdicţiilor care trebuie respectate şi al idealurilor care trebuie urmate.

Importante descoperiri şi adăugiri la teoria psihanalitică după Freud: diferitele curente şi şcoli din cadrul psihanalizei contemporane

Freudienii clasici şi contemporani. Sigmund Freud (1856-1939) a creat un model al minţii pornind de la câteva ipoteze teoretice de bază: viaţa psihică este activată de energia a două pulsiuni primare (în prima lui teorie a pulsiunilor, acestea erau pulsiunea sexuală şi pulsiunea de auto-conservare; în cea de-a doua teorie freudiană a pulsiunilor, acestea erau pulsiunea de viaţă şi pulsiunea de moarte – sau sexualitatea şi agresivitatea). Aceste pulsiuni reprezintă cerinţele organismului asupra minţii şi se fac cunoscute prin provocarea dorinţelor şi nevoilor care caută obiectul specific pentru a obţine satisfacţia. Urmele mnezice ale acestor interacţiuni (inclusiv ale reprezentărilor obiectelor şi ale relaţiilor importante) structurează întreaga minte, construind formaţiuni din ce în ce mai complexe, care ajung în cele din urmă să se împartă în trei secţiuni majore. În cadrul primului lui model topografic, Freud a dat acestor trei sisteme numele de Inconştient, Preconştient şi Conştient; cel de-al doilea model a fost unul de natură structurală, conţinând trei instanţe purtând numele de Eu, Se şi Supraeu. Aceste structuri ale minţii modulează energiile pulsionale în concordanţă cu principiul (homeostatic) al plăcerii. Metapsihologia este acea teorie a minţii care exprimă funcţiile psihice în raport cu aspectele lor dinamic (pulsiunile), economic (energiile) şi topic (structuralitatea).

Sándor Ferenczi (1873-1933) şi şcoala de psihanaliză de la Budapesta au accentuat necesitatea abordării şi recunoaşterii traumelor reale din copilărie, specificitatea relaţiei mamă-copil şi impactul pe care îl are aşa-numita "confuzie a limbilor" (o confuzie între ataşamentul tandru al copilului şi nevoile sexuale ale adultului), care are afectează într-o manieră hotărâtoare dezvoltarea psihică şi psihopatologia de mai târziu. Ferenczi s-a concentrat asupra proceselor reciproce, inter-subiective dintre pacient şi analist, precum şi asupra rolului deosebit al onestităţii analistului şi al travaliului intern (auto-analiza) din cadrul întâlnirii analitice. În ultimii ani, opera lui a fost reevaluată şi a devenit un nou obiectiv al psihanalizei franceze, precum şi al şcolii relaţionale (a se vedea mai jos Psihanaliza franceză şi Psihanaliza relaţională).

Psihologia Eului. Anna Freud (1895-1982), Heinz Hartmann (1884-1970) şi alţi autori şi-au orientat atenţia către rolul special al aspectelor conştiente şi inconştiente ale Eului, şi către rolul deosebit al Eului în cadrul mecanismelor inconştiente de apărare şi al efectului inhibitor al acestora asupra proceselor psihice. Hartmann a postulat existenţa unei arii a Eului lipsite de conflict care îndeplineşte sarcini majore precum starea de a fi conştient, controlul motor, gândirea logică, vorbirea, percepţia senzorială şi testarea realităţii – toate acestea fiind funcţii vitale, care pot fi secundar implicate în conflictul nevrotic. Prin analiza sistematică a mecanismelor de apărare ale pacientului, psihanaliza încearcă să consolideze Eul, pentru a spori controlul asupra impulsurilor, soluţionarea conflictului şi capacitatea de a tolera frustrarea şi afectele dureroase. La cele patru puncte de vedere metapsihologice ale lui Freud, Hartmann a adăugat aspectele genetic şi adaptativ.

Kleinienii clasici şi contemporani. Melanie Klein (1882-1960) a conceptualizat perioada de sugar ca debutând cu impulsuri primitive ce sunt trăite în experienţele relaţiilor cu obiectele. Pulsiunea de moarte îndreptată către interior (a se vedea mai sus) este resimţită ca fiind o forţă atacatoare, provocând angoase de persecuţie şi frica de anihilare, care este plasată (proiectată) în afara Sinelui şi generează impulsuri distructive faţă de obiectul frustrant (sânul rău), urmate de o frică de răzbunare. Prin contrast, obiectul gratificant (sânul bun) este idealizat şi clivat într-o manieră protectivă de obiectul rău. Prima fază poartă numele de poziţie paranoid-schizoidă, "PS", ce se caracterizează prin clivaj, (de)negare, omnipotenţă şi idealizare, precum şi prin proiecţie şi introiecţie. Capacitatea din ce în ce mai mare de integrare a Eului va conduce către anxietăţi depresive, caracterizate de teama că impulsurile distructive au vătămat obiectul / sânul bun şi de dorinţa de reparaţie. Această a doua fază poartă numele de poziţie depresivă, "D". Kleinienii contemporani sunt de părere că aceste faze nu se limitează la perioada de sugar, ci că ele formează o dinamică permanentă în interiorul minţii, alternanţa PS-D.

Ramura bioniană a şcolii kleiniene. Winfried Bion (1897-1979) s-a raportat la Freud şi la Klein, desprinzându-se de aceştia şi dezvoltând un nou limbaj pentru teoria gândirii pe care a elaborat-o. El a emis ipoteza că mintea sugarului trăieşte la început experienţa unui asalt de emoţii şi impresii senzoriale rudimentare, numite elemente beta, care nu poartă o semnificaţie şi care trebuie să fie evacuate. Este esenţial ca obiectul care îngrijeşte copilul (conţinătorul) să accepte aceste elemente beta (conţinutul), să le metabolizeze şi să le transforme în elemente alfa, pentru ca în final să le dea înapoi bebeluşului în această formă. Mintea bebeluşului le introiectează pe acestea împreună cu funcţia alfa care le transformase, construindu-şi în această manieră propria funcţie alfa – un aparat capabil de a simboliza, memora, visa şi gândi gândurile. De asemenea, funcţia alfa dezvoltă conceptele de timp şi spaţiu şi totodată permite diferenţierea dintre conştient şi inconştient. În accepţiunea lui Bion, tulburările psihice sunt legate de aceste funcţii fundamentale ale aparatului gândirii.

Ramura winnicottiană a teoriei relaţiei de obiect. Donald Winnicott (1896-1971) a arătat felul în care mediul de susţinere oferit de mama suficient de bună va ajuta mintea copilului să creeze reprezentări ale Sinelui şi celuilalt. În spaţiul intermediar dintre mamă şi copil, acesta găseşte şi creează ceea ce Winnicott a numit obiectul tranziţional (păturica securizantă), care este şi în acelaşi timp nu este mama. Tocmai acest spaţiu intermediar sau potenţial dintre realitatea internă (subiectiv înţeleasă) şi realitatea externă (obiectiv percepută) este cel care va rămâne disponibil în calitate de spaţiu intern pentru trăirea experienţelor vieţii, pentru crearea de noi idei şi imagini, pentru fantezii şi artă, precum şi pentru formarea numeroasele aspecte ale culturii. Dacă mama poate să răspundă într-o manieră empatică la gesturile spontane ale bebeluşului, acesta va construi reprezentarea unui Sine adevărat care are capacitatea de a se juca şi de a fi creativ. Dacă însă mama interpretează continuu în mod eronat gesturile copilului, raportându-la la nevoile ei, Sinele adevărat al copilului va rămâne ascuns sub scutul unui Sine fals, care este ridicat în scopurile supravieţuirii şi care mai târziu în viaţă ar putea duce către sentimentul de a nu fi capabil de a fi real.

Psihanaliza franceză a înflorit în raport cu disputa cu Jacques Lacan (1901-1981) şi prin îndepărtarea de acesta şi de ideile lui (semnificaţia limbajului, a falusului, a dorinţei şi a celuilalt, precum şi conceptele de imaginar, simbolic şi real [inaccesibil]). Apelul lui către o întoarcere la Freud a iniţiat o elaborare şi o dezbatere serioasă a conceptelor centrale ale lui Freud, stabilind în cele din urmă rolul primordial al metapsihologiei freudiene în înţelegerea psihicului uman. La rândul său, aceasta a avut un rol productiv în special în ceea ce priveşte devoltarea unei noi concepţii asupra teoriei seducţiei, în ceea ce priveşte accentul pus pe pulsiunile de viaţă sau de moarte şi în privinţa teoriei narcisismului în diferitele sale aspecte. Recunoaşterea importanţei teoriei pulsiunilor a încurajat concentrarea atenţiei asupra sexualităţii, a subiectivităţii, a limbajului dorinţei şi a funcţiei structuralizatoare a complexului Oedip, în special în ceea ce priveşte poziţia celui de-al treilea şi triangularea. Ulterior, acestea au condus către ideea unui proces terţiar, în cadrul căruia procesele inconştiente (primare) şi cele conştiente (secundare) coexistă şi se îmbină într-o manieră creativă.

Psihologia Sinelui a fost fondată în Statele Unite de către Heinz Kohut (1913-1981), care s-a concentrat asupra sentimentului de Sine al individului, în special în ceea ce priveşte dezvoltarea şi modularea narcisismului. Kohut a subliniat rolul necesar al părintelui care oferă îngrijire (şi, mai târziu, al analistului) de a oglindi într-o manieră empatică stările Sinelui copilului şi de a permite transferurile idealizante de tip alter-ego / gemelare, sprijinind în acest fel copilul (pacientul de mai târziu) în calitate de obiect al Sinelui, până în momentul în care copilul va fi internalizat funcţiile sale reglatoare. În timp, Kohut a ajuns să respingă modelul structural freudian al Eului, Se-ului şi Supraeului, precum şi teoria freudiană a pulsiunilor, indicând în loc de acestea către modelul Sinelui tripartit.

Psihanaliza relaţională, fondată de Steven Mitchell (1946-2000) în Statele Unite, respinge teoria freudiană a pulsiunilor cu rădăcini biologice, indicând în locul acesteia către o teorie a conflictului relaţional, care îmbină interacţiuni reale, internalizate şi imaginate cu persoanele semnificative pentru individ. Personalitatea se naşte şi este construită din structuri care reflectă expectaţiile şi interacţiunile învăţate cu principalele persoane care cresc copilul. Din moment ce motivaţia primară a individului este de a fi în relaţie cu ceilalţi, el va avea tendinţa să recreeze şi să pună în scenă aceste tipare relaţionale pe parcursul întregii vieţi. În aceşti termeni, psihanaliza constă în explorarea acestor tipare şi confruntarea lor cu ceea ce este creat în comun, în mod spontan şi autentic, între analist şi pacient, în situaţia analitică.

Nucleul cadrului şi metodei psihanalitice
Metoda. Psihanaliza este o terapie prin vorbire, bazată pe asociaţia liberă. Această regulă fundamentală presupune că pacientul este încurajat să spună orice îi vine în minte fără a-şi impune restricţii, cum ar fi respectarea contextului, politeţea, sentimentele de ruşine sau vinovăţie, sau oricare alte obiecţii. Urmând această regulă, procesele de gândire ale pacientului vor face legături surprinzătoare, vor dezvălui conexiuni cu dorinţe şi sisteme defensive inaccesibile conştientului şi vor conduce către rădăcinile inconştiente ale conflictelor până atunci nerezolvabile care modelează forma în care apare transferul. Ascultând aceste asociaţii, analistul se va abandona unui proces mental similar, numit atenţie liber flotantă, prin intermediul căruia pe de o parte urmăreşte mesajele pacientului, iar pe de altă parte îşi observă – uneori la fel ca într-un vis treaz – propriile asociaţii pe măsură ce ele apar în contratransfer. Integrarea acestor diverse tipuri de informaţie este în cea mai mare parte un travaliu intern al analistului de a crea o imagine a fenomenelor transfer-contratransfer care într-un final se vor uni într-un întreg emergent (o fantasmă inconştientă) ce poate fi trăit atât de analist cât şi de pacient. Cu ajutorul intervenţiilor terapeutului – care adesea sunt interpretări de transfer a ceea ce ajunge în situaţia de aici şi acum a şedinţei – suferinţa pacientului va fi înţeleasă într-o manieră nouă. Aplicarea în mod repetat a acestor noi modalităţi de înţelegere la multe situaţii similare, în cadrul cărora apare acelaşi tip de conflicte, reprezintă procesul de perlaborare, care face ca pacientul să devină din ce în ce mai capabil să recunoască procesele de gândire care stimulează conflictele. Rezolvarea acestor conflicte și punerea lor în context sau dizolvarea lor va elibera mintea pacientului de vechile inhibiții și va face loc pentru noi alegeri.

Cadrul. Metoda descrisă mai sus este cel mai bine aplicată în cadrul clasic: pacientul stă confortabil întins pe canapea, spune tot ceea ce îi vine în minte, fără să fie distras de imaginea analistului, care de regulă stă în spatele canapelei. Aceasta va permite ambilor parteneri implicaţi în travaliul psihanalitic să asculte deplin şi să reflecteze asupra a ceea ce ajunge în şedinţă: pacientul se va simţi cufundat în lumea sa internă, va readuce la viaţă amintiri, se va întoarce la experienţele importante din trecutul lui, va vorbi despre vise şi va da naştere fanteziilor – toate acestea fiind parte din călătoria analitică ce va pune într-o nouă lumină viaţa şi povestea pacientului, precum şi procesele din interiorul minţii lui. Şedinţa de analiză durează de regulă 45 sau 50 de minute. Pentru a aprofunda permanent procesul analitic, este de preferat ca şedinţele să aibă loc de trei, patru sau cinci ori pe săptămână. Uneori este necesar un număr mai scăzut de şedinţe pe săptămână, sau utilizarea fotoliului în loc de canapea. Toate acordurile între pacient şi analist legate de cadru (inclusiv programul, costul fiecărei şedinţe şi politica de anulare) devin obligatorii atât pentru amândoi, ele trebuind să fie renegociate în situaţia în care se doreşte o schimbare a acestora. Durata unei analize este dificil de estimat; se poate anticipa o durată medie de trei până la cinci ani, deşi fiecare caz în parte poate necesita mai mult sau mai puţin timp pentru a fi finalizat. Cu toate acestea, pacientul şi analistul sunt liberi în orice moment să decidă întreruperea sau încheierea analizei.

Diverse metode de tratament psihanalitic (psihanaliza adultului, psihanaliza copilului, psihanaliza de grup etc.)
Psihanaliza este aplicată în diverse forme. Tratamentul psihanalitic clasic (a se vedea mai sus) a fost proiectat pentru a întâmpina cel mai bine capacităţile unui pacient nevrotic adult care este bine adaptat la cerinţele vieţii şi la cerinţele profesionale. De asemenea, tratamentul psihanalitic cu o frecvenţă mare a şedinţelor într-o săptămână este folosit şi în ceea ce priveşte o gamă largă de psihopatologii (lărgirea aplicabilităţii), cum ar fi tulburările de personalitate narcisică şi borderline.

Psihoterapia psihanalitică sau psihodinamică a adulţilor este aplicată de regulă cu o frecvenţă mai redusă (una sau două şedinţe pe săptămână), într-un cadru în care terapeutul şi pacientul stau faţă în faţă. Adesea, scopurile acestui tip de tratament se concentrează asupra soluţionării unei anumite probleme (cum ar fi dificultăţi relaţionale sau profesionale), sau asupra simptomatologiei depresiei sau ale tulburărilor anxioase. Cu toate că, la fel ca într-o psihanaliză, apar transferul şi contratransferul, acestea rămân de regulă în fundal şi neinterpretate, lăsând loc pentru abordarea şi soluţionarea într-o manieră mai directă a problemelor din viaţa pacientului. Uneori se poate întâmpla ca ambii participanţi la psihoterapia psihanalitică să decidă, la un moment dat în timpul tratamentului, să aprofundeze acest proces şi să demareze o psihanaliză cu o frecvenţă mai ridicată a întâlnirilor.
Copiii (începând cu perioada de sugar) şi adolescenţii pot să trăiască probleme constante (depresie, anxietate, insomnie, cruzime şi agresivitate extremă, gândire de tip obsesional, comportament compulsiv, dificultăţi de învăţare, tulburări alimentare etc.) care pot să reprezinte un risc pentru dezvoltarea lor psihică şi să îi îngrijoreze pe părinţii, profesorii sau prietenii lor. În cazul lor, au fost dezvoltate metode de tratament psihanalitic specifice vârstei (incluzând aici jocul cu figurine, jucăriile şi desenul) pentru a permite copilului sau adolescentului să exprime ceea ce îl frământă. Analiştii specializaţi în psihanaliza copilului sesizează porţiunile inconştiente ale mesajelor pacientului lor şi răspund la acestea într-o manieră adecvată, ajutându-l astfel de copil să îşi soluţioneze conflictele şi problemele emoţionale care rezidă în spatele simptomelor manifeste şi interferează cu dezvoltarea mentală.

Psihodrama psihanalitică a fost dezvoltată (în general în Statele Unite şi în Franţa) pentru pacienţii cu inhibiţii majore, care aveau nevoie de sprijin pentru a-şi reprezenta, exprima şi elabora dificultăţile, în scopul de a-şi structura lumea internă. Cadrul include un conducător de grup sau regizor, care îl ajută pe pacient să sugereze o scenă, să se implice în ea şi să o dezvolte (de exemplu, o amintire, un sentiment, o situaţie reală), scenă care reprezintă materialul travaliului terapeutic. Pacientul joacă în această scenă împreună cu mai mulţi co-terapeuţi sau actori care îşi asumă rolurile ce li se atribuie de către pacient. Funcţia co-terapeuţilor este de a înţelege într-o manieră empatică aceste roluri ca reprezentând părţi ale pacientului (adică diferite părţi ale conflictului), sau ca reprezentând obiectele importante din viaţa pacientului; o altă funcţie a co-terapeuţilor este de a traduce semnificaţia latentă a acestor roluri prin reprezentarea proceselor lor inconştiente subiacente (în general defensive). Conducătorul de grup poate să întrerupă şi să interpreteze această scenă în orice moment. Scena permite dezvăluirea problemelor complexe sub ochii pacientului şi facilitează integrarea şi internalizarea lor. Scopul este ca pacientul să-şi înţeleagă într-o manieră mai profundă viaţa internă (gânduri, sentimente, fantasme, vise şi conflicte) şi să susţină activarea sa; în acest fel, el va putea să îşi extindă spaţiul (teatrul intern) psihic (intermediar) în care pot fi abordate şi înţelese diversele sale componente.
Psihoterapia psihanalitică de cuplu şi familie aplică ideile psihanalizei la dinamica ce este descoperită între partenerii unui caplu sau în cadrul familiilor, care sunt blocaţi în conflicte recurente. Cu ajutorul unui psihanalist, aspecte ale poziţiilor şi transferurilor incompatibile, proiecţiile reciproce şi punerile repetate în scenă ale fantasmelor inconştiente pot fi interpretate şi analizate în raport cu ideile inconştiente a ceea ce căsnicia şi familia ar putea sau ar trebui să însemne, temperând astfel tensiunile şi deschizând căi pentru noi alegeri auto-determinate.
Grupurile de psihanaliză ( de regulă cu 6-9 membri) folosesc tendinţa universală conform căreia indivizii care se adună într-o manieră nestructurată în grupuri mici sau mari, fără să aibă o sarcină precisă, trăiesc experienţa regresiilor la niveluri primitive de funcţionare psihică – cum ar fi dependenţa de un conducător de grup idealizat sau frustrant sau supunerea în faţa acestuia, reacţii agresive de tipul „luptă sau fugă", formarea de perechi şi divizarea în subgrupuri, precum şi mecanisme de apărare împotriva acestor procese. Dacă unele grupuri se concentrează asupra participării şi interacţiunii individului în dinamica de grup din aici şi acum, altele abordează procesele globale de grup şi cultura particulară care se naşte din discuţiile liber flotante (echivalentul asociaţiei libere). Travaliul grupului de psihanaliză poate servi unor diverse scopuri: există grupuri de psihoterapie, altele care sprijină dezvoltarea personală, grupuri de discuţii clinice pentru profesiile medicale (grupurile Balint, conferinţa Tavistock), precum şi grupuri care încurajează auto-reflecţia şi rezolvarea problemelor în organizaţii mai mari.

Formarea în psihanaliză
Formarea în psihanaliză intră sub incidenţa regulamentului Asociaţiei Internaţionale de Psihanaliză (AIP) şi al organizaţiilor care o compun. În multe ţări, orice persoană care are aptitudinile şi experienţa necesare se poate forma pentru a deveni psihanalist; însă în unele ţări această practică este permisă numai unor profesionişti titraţi, cum ar fi medicii, psihologii şi asistenţii sociali. Există trei modele de formare diferite (denumite modelul Eitingon, modelul francez şi modelul Uruguay); toate aceste modele cer candidatului o analiză personală, frecventarea seminariilor teoretice, tehnice şi clinice, precum şi supervizarea activităţii. Formarea în psihanaliză necesită o durată medie de cinci până la zece ani şi se finalizează cu absolvirea sau acceptarea în calitate de membru (pentru mai multe informaţii, a se vedea în acest website secţiunea privind formarea).

Cercetarea în psihanaliză
Freud a descoperit că cea mai bună metodă de a descoperi cum funcţionează mintea este să studieze succesiunile manifestărilor acesteia, şi anume gândurile şi sentimentele, visele şi fantasmele, aşa cum apar ele într-un anumit context. Metoda asociaţiei libere (a se vedea mai sus) s-a dovedit a fi instrumentul central al cercetării psihanalitice. Un pacient care permite unui analist (pe cât de nerestricţionat cu putinţă) să urmărească emergenţa ideilor sale va prezenta următoarele: versiunea sa particulară a principiilor operante generale ale minţii (de exemplu, impulsuri şi dorinţe care nasc teamă, cele din urmă ridicând apărări împotriva primelor); interpretarea idiosincrasică a percepţiilor prezente aflate sub influenţa conflictelor inconştiente nerezolvate ale trecutului; sau modalităţi de gestionare a fantasmelor şi sentimentelor, cu scopul de a menţine un sentiment bazal de siguranţă şi de echilibru interior. Astfel, înţelegerea funcţionării minţii unui individ reprezintă o metodă de tratament, şi în acelaşi timp o metodă de cercetare psihanalitică.
Cercetarea în psihanaliză, urmând calea descrisă mai sus, a generat de-a lungul multor ani o multitudine de modalităţi de înţelegere a funcţionării mentale, acestea structurându-se în diversele curente şi şcoli de psihanaliză (a se vedea mai sus). Mai mult, cercetarea ştiinţifică a descris şi a reuşit să demonstreze, prin studii comparate, pe termen lung şi de monitorizare, eficienţa psihanalizei şi a psihoterapiei psihanalitice. Au fost studiate ştiinţific diferite elemente ale curei psihanalitice, precum stilul intervenţiilor, frecvenţa şedinţelor, relaţia dintre pacient şi analist / terapeut, sau aplicabilitatea tratamentului psihanalitic la diferite tipuri de patologii mentale; toate aceste studii au condus către modificări şi ajustări în ceea ce priveşte planurile de tratament, precum şi (în unele locuri) la acceptarea formelor de tratament psihanalitic de către politicile de compensare ale caselor de asigurări de sănătate. De asemenea, s-au făcut propus proiecte care au ca scop înţelegerea interacţiunii şi interdependenţei dintre funcţionarea minţii şi cea a creierului.
AIP sprijină cercetarea în psihanaliză prin formarea psihanaliştilor în metodologia cercetării, prin alcătuirea bazelor de date cu rezultatele cercetărilor, iniţiind grupuri de lucru şi de discuţii, oferind granturi pentru proiectele de cercetare asupra unei game largi de subiecte clinice, experimentale şi conceptuale, precum şi prin susţinerea, în întreaga lume, a relaţiilor cu universităţile şi cu institutele de cercetare (pentru mai multe informaţii, a se vedea pe acest website secţiunea dedicată Cercetării).

Psihanaliza aplicată
Freud a observat că inţelegerea psihanalitică a minţii atrage după sine o înţelegere mai adâncă a culturii şi societăţii. Cele mai cunoscute lucrări ale sale în acest sens sunt analiza tragediei "Oedip rege" (de Sofocle) şi a piesei "Hamlet" (de Shakespeare). Freud a analizat lucrări de literatură şi artă, comportamente sociale precum anecdotele, umorul, erorile de vorbire şi actele ratate; şi, mai general, el a analizat fenomene precum civilizaţiile, dinamica maselor, războiul şi religia. Succesul abordării lui a stimulat un interes amplu în aplicarea gândirii psihanalitice în literatură, artă şi cinematografie (şi analiza lor critică), precum şi în antropologie şi ştiinţe politice.

AIP (Asociaţia Internaţională de Psihanaliză), modul său de organizare şi regulamentul etic
Asociaţia Internaţională de Psihanaliză (AIP) a fost fondată în 1910 de către Sigmund Freud. Sub umbrela sa există 72 de organizaţii ce numără mai mult de 12.000 de membri titulari în 63 de ţări. Misiunea sa este de a promova psihanaliza la un nivel mondial (de exemplu, prin încurajarea schimburilor interregionale şi prin organizarea de congrese internaţionale) şi de a asigura vitalitatea constantă şi dezvoltarea ştiinţei sale. AIP este organismul mondial primar de acreditare şi reglementare pentru psihanalişti (pentru informaţii suplimentare, a se vedea secţiunea "About us" de pe website-ul AIP).
Comitetul Etic al AIP a formulat regulile etice fundamentale care sunt obligatorii pentru toate organizaţiile componente şi pentru toţi membrii şi candidaţii lor. Ele reflectă valori umane, principii psihanalitice şi obligaţii profesionale. Cel mai important, ele cer ca tot ceea ce pacientul spune analistului să rămână strict confidenţial, şi ca analistul să nu se implice în relaţii sexuale sau în afaceri financiare private cu pacientul. În cazul unor nereguli sau al unor transgresări ale acestor reguli, pacientul are dreptul să se plângă la Comitetul de Etică al societăţii analistului. Fiecare societate componentă a AIP a instituit reguli şi proceduri pentru a asigura un standard etic înalt al tratamentelor realizate de membrii săi şi pentru a regla măsurile prin care sunt procesate plângerile formale.

Unde ne putem întâlni cu psihanaliza?
Evenimentele psihanalitice au trecut de mult timp graniţele institutelor şi sunt acum deschise publicului larg. Întâlnirile şi congresele psihanalitice au invitat ca participanţi membri ai comunităţii generale a sănătăţii mentale, incluzând în programele lor non-analişti precum cercetători, oameni de ştiinţă, politicieni, scriitori şi artişti. Societăţile de psihanaliză organizează prelegeri şi mese rotunde accesibile întregului public, ţinute în institutele de psihanaliză, în universităţi, biblioteci şi librării. În unele locuri, expoziţii de artă, producţii de teatru şi proiecţii de filme sunt precedate sau urmate de discuţii cu auditoriul, moderate de psihanalişti. Există multe oportunităţi de a obţine o primă imagine a ideilor psihanalitice şi de a întâlni un psihanalist. Toate institutele de psihanaliză oferă la cerere informaţii, permiţând oricui este interesat să găsească o oportunitate de a intra în contact cu psihanaliza.

(informaţii preluate de pe siteul IPA, traducere in limba romana Alexandra Timofte, candidat Institutul de Formare al SRP)