Regulament de funcționare al bibliotecii 

            COLECŢIA BIBLIOTECII ESTE FORMATĂ DIN URMĂTOARELE CATEGORII DE DOCUMENTE

  • tipărituri (cărţi, periodice şi extrase din cărţi sau din periodice etc.)
  • documente multiplicate în serie prin proceduri fizico-chimice diferite (litografiere, xerografiere, fotografiere etc.)
  • documente electronice, informatice, software

            CONDIŢII DE ÎMPRUMUT LA DOMICILIU

            Utilizatorii interni – candidatii si membrii S.R.P. - au dreptul de a împrumuta la domiciliu documente de bibliotecă în următoarele condiţii:

  • cititorul nu are nici o carte cu termenul de restituire depăşit
  • pot fi împrumutate în acelaşi timp max. 3 publicaţii
  • la imprumut, cititorul lasa o garantie de 100RON pentru fiecare carte si/sau o garantie de 50 RON pentru fiecare copie imprumutate

            PERIOADA DE ÎMPRUMUT AL DOCUMENTELOR DE BIBLIOTECĂ

            Din punct de vedere al gradului de solicitare şi al numărului de exemplare se disting următoarele categorii:

  • publicaţii destinate împrumutului la domiciliu: pot fi împrumutate pe o durată de max. o lună
  • publicaţii destinate împrumutului la domiciliu cu termen redus (cărţi cu un grad ridicat de solicitare, documente de referinţă - dicţionare, enciclopedii etc. - periodice, documente electronice şi audiovizuale): pot fi împrumutate pe o durată de 1-2 zile lucrătoare

            Bibliotecarul de serviciu poate stabili condiţii speciale de împrumut.

            PUBLICAŢII NERESTITUITE LA TERMEN

            În vederea restituirii publicaţiilor cititorul este înştiinţat prin e-mail sau prin telefon. Înştiinţarea de restituire va cuprinde: autorul şi titlul publicaţiei nerestituite, data expirării termenului de împrumut.

            PUBLICAŢII PIERDUTE SAU DISTRUSE

  O publicaţie deteriorată fizic, care nu mai poate fi utilizată, este considerată o publicaţie distrusă.

            MODALITĂŢI DE RECUPERARE[1] A DOCUMENTELOR

            Conform prevederilor legale, documentele pot fi recuperate prin înlocuire sau plată integrală.

          OBLIGAŢIILE UTILIZATORILOR INTERNI

            Persoanele care pleacă din S.R.P. din diverse motive, sunt obligate ca la plecare să obţină şi viza de la bibliotecă.

 


[1] Legea Bibliotecilor nr. 334/31.05.2002 prevede modalitatea de recuperare a publicaţiilor pierdute sau distruse: "Distrugerea sau pierderea documentelor, bunuri culturale comune, de către utilizatori se sancţionează prin recuperarea fizică a unor documente identice sau prin achitarea valorii de inventar a documentelor, actualizată cu aplicarea coeficientului de inflaţie la zi, la care se adaugă o sumă echivalentă cu de până la 5 ori faţă de preţul astfel calculat."